Badge field

Het vinden van een tandarts

Published date field

Hoe vind ik een goede tandarts? 
U kunt advies inwinnen bij mensen die u vertrouwt, zoals familie en vrienden, kennissen, collega's of uw huisarts. Vraag hen hoe lang ze al bij hun tandarts zijn, of ze met hun vragen goed terecht kunnen en wat voor soort tandarts het is (algemeen of gespecialiseerd). Het is belangrijk dat u een tandarts vindt bij wie u zich op uw gemak voelt.

Enkele andere manieren om een tandarts te vinden:

  • Informeer bij de landelijke tandheelkundige vereniging om een lijst met tandartsen in uw omgeving.
  • De plaatselijke GGD zou ook over een lijst met tandartsen in uw omgeving moeten beschikken.

Wat voor soort tandarts kan ik kiezen?
Algemene tandartsen zijn opgeleid om alle soorten behandelingen uit te voeren. Bij moeilijke of ongebruikelijke problemen kan de tandarts u doorverwijzen naar een van de volgende specialisten:

  • Kaakchirurgen voeren chirurgische ingrepen uit, bijvoorbeeld om cysten of tumoren te verwijderen of om kiezen te trekken. Een kaakchirurg komt ook in actie bij een gebroken kaak of andere kaakproblemen waarvoor een operatie noodzakelijk is, zoals kaakgewrichtaandoeningen. Soms maakt een kaakchirurg gebruik van een soort plastische chirurgie om cosmetische problemen met de kaak of het gezicht te behandelen.
  • Orthodontisten corrigeren tanden en kiezen die niet in de juiste stand staan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beugels en andere hulpmiddelen die de tanden in een betere stand dwingen.
  • Parodontologen zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van tandvleesaandoeningen.

Dit artikel is bedoeld om begrip van en kennis over algemene thema's in verband met mondgezondheid te bevorderen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw tandarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.