trieste gebarsten tand

Het gebarsten tandsyndroom

Het kan gebeuren dat er zich een breuk voordoet in de tand zonder dat u zich daar bewust van bent! Lees meer over de symptomen, de diagnose en behandelingsopties van het gebarsten tandsyndroom.