Friends having pizza together
Badge field

Wat zijn verstandskiezen?

Published date field

Verstandskiezen zijn de laatste kiezen aan de uiteinden van de kaken. De verstandskiezen komen als laatste door, meestal tussen het 16e en 20e levensjaar.

Doordat verstandskiezen als laatste doorkomen, resteert er vaak niet voldoende ruimte in de kaak. Dit kan ertoe leiden dat verstandskiezen bekneld raken of onder het tandvlees vast komen te zitten tussen andere kiezen of het kaakbot. Dergelijke beknelde verstandskiezen veroorzaken soms zwellingen en pijn.

Wanneer verstandskiezen scheef of slechts gedeeltelijk doorkomen, drukken de kiezen vaak pijnlijk tegen elkaar aan en kunnen er allerlei aandoeningen ontstaan. Als verstandskiezen voor het 20e levensjaar worden getrokken, zijn de wortels minder ver ontwikkeld en treden er bij het trekken minder complicaties op. Daarom wordt vaak geadviseerd dat jongeren tussen 16 en 19 jaar hun verstandskiezen laten controleren om te zien of ze getrokken moeten worden.

Hoe worden verstandskiezen getrokken?
Het trekken van een kies is min of meer een routinehandeling. De tandarts of kaakchirurg zal een algehele narcose of een plaatselijke verdoving toepassen.

Na het trekken van de kies of kiezen zal de tandarts of kaakchirurg vragen om nog gedurende 30 tot 45 minuten zachtjes op een gaasje te bijten, zodat eventuele bloedingen worden gestelpt. Soms is er sprake van pijn of een zwelling, maar dit gaat meestal na een paar dagen vanzelf over. Bij langdurige of hevige pijn, zwelling, bloeding of koorts moet de tandarts gewaarschuwd worden.

Als verstandskiezen wegens ruimtegebrek of een verkeerde stand worden getrokken, heeft dit doorgaans geen nadelige gevolgen voor de "beet" of voor de toekomstige gezondheid van het gebit.

HorizontalImpaction AngularImpaction VerticalImpaction
Horizontaal
ingeklemd
Schuin ingeklemd Verticaal ingeklemd

Dit artikel is bedoeld om begrip van en kennis over algemene thema's in verband met mondgezondheid te bevorderen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw tandarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.