LABORATORIUMONDERZOEK EN KLINISCHE RESULTATEN WAARUIT BLIJKT DAT HET GEBRUIK VAN TANDPASTA EN MONDWATER EEN EFFECT UITOEFENEN OP CORONAVIRUSDEELTJES IN DE MONDHOLTE: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Recent onderzoek, uitgevoerd door Colgate-Palmolive, wees uit dat bepaalde mondverzorgingsproducten een mogelijk tijdelijk Coronavirus (SARS-CoV-2) verlagend effect uitoefenen in de mondholte. Uit laboratoriumtesten bleek dat Coronavirusdeeltjes met meer dan 99% werden geneutraliseerd als gevolg van het gebruik van specifieke soorten tandpasta die zink, tinfluoride of aminefluoride bevatten, evenals bepaalde soorten mondwater met bestanddelen cetylpyridiniumchloride (CPC), waterstofperoxide, chloorhexidine, of tinfluoride/aminefluoride. Klinische tests die werden uitgevoerd op COVID-19-positieve patiënten toonden tevens aan dat bepaalde soorten mondwater met cetylpyridiniumchloride (CPC) én zink, waterstofperoxide of chloorhexidine een virusverlagend effect in de mondholte teweegbrachten dat tot 60 minuten na de mondspoeling aanhield. Op basis van deze gegevens wordt ons onderzoek verder uitgewerkt om de specifieke oorzaak van dit virusverlagende effect te bepalen en om meer duidelijkheid te scheppen over wat dit concreet inhoudt. Er is geen uitsluitend bewijs voorhanden dat aantoont dat het gebruik van deze geteste producten enige bescherming biedt wat de vatbaarheid of de overdracht van het Coronavirus betreft. Noch kunnen ze in geen enkel geval beschouwd worden als symtpoomverlichtend middel of remedie bij besmetting met het virus. Wel bekrachtigen deze resultaten het belang van het regelmatig poetsen van het gebit en het gebruik van mondwater voor het behoud van een goede mondgezondheid. Hieronder hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Algemene vragen:

 

1. Bieden mondverzorgingsproducten bescherming m.b.t. de vatbaarheid of de overdracht van het Coronavirus?

Als u gediagnosticeerd bent met COVID-19, dan bent u reeds drager van het virus, met virusdeeltjes in de mondholte als gevolg. Er is momenteel geen uitsluitend bewijs dat aantoont dat mondverzorgingsproducten enig viruswerend effect uitoefenen. Bijkomstig onderzoek op virusremmende toepassingen in speeksel zal uitwijzen of deze al dan niet kunnen leiden tot een verminderd risico om het virus over te dragen. Het coronavirus wordt immers voornamelijk verspreid via druppeltjes speeksel die uit de mond worden gedreven wanneer een besmette persoon praat, hoest of niest.

2. Kunnen mondverzorgingsproducten beschouwd worden als symptoomverlichtend middel of remedie bij besmetting met het Coronavirus?

Neen. Er zijn géén gegevens voorhanden waaruit blijkt dat het gebruik van mondverzorgingsproducten de COVID-19-symptomen zouden verlichten en/of bijdragen tot een sneller herstel. De duur en ernst van een besmetting met COVID-19 wordt bepaald door heel wat factoren, waaronder de specifieke weerstand geboden door het immuunsysteem. In geen geval zijn onze producten gericht op het voorkomen, behandelen of genezen van COVID-19. Noch verlichten deze de symptomen die gepaard gaan met een besmetting met het virus.

3. Bij welke soorten tandpasta en mondwater werd er een virusverlagend effect van ten minste 99% vastgesteld tijdens het laboratoriumonderzoek?

Bij bepaalde tandpastaformules die zink, tinfluoride, of aminefluoride bevatten.

De effectiviteit van dit neutraliserende effect op het Coronavirus werd nader onderzocht op basis van een selectie formules van mondwater en mondspray, samengesteld uit 0,075% CPC, 1,5% waterstofperoxide, 0,12% chloorhexidine, of tinfluoride/aminefluoride.

4. Bij welk type mondwater deed er zich een 60-minten langdurend virusverlagend effect voor tijdens de klinische studie?

Formules met (1) 1,5% waterstofperoxide, (2) 0,12% chloorhexidine, en (3) 0,075% CPC én 0,28% zink bleken over dit vermogen te beschikken.

5. Wat houdt een "virusneutraliserend effect" precies in?

Hiermee wordt bedoeld dat, hoewel men een drager is van het virus, de virusdeeltjes niet meer in staat zijn om zich te vermenigvuldigen en niet langer overgedragen kunnen worden op anderen.

6. Op welke manier kunnen mondverzorgingsproducten bijdragen tot het virusneutraliserende effect?

Uit huidig onderzoek blijkt dat de geteste mondverzorgingsproducten de buitenste eiwitlaag van een virusdeeltje zodanig verstoren dat het zich gaat ontbinden. Met als gevolg dat het virusdeeltje niet langer over het nodige laagje beschikt om zich te kunnen binden aan de overige cellen in het lichaam en het niet langer in staat is om een infectie op te wekken.

7. Wordt men aangeraden de tanden te poetsen en/of een mondspoelmiddel te gebruiken alvorens de deur uit te gaan en/of zich onder de mensen te begeven?

Naast het behoud van een goede mondhygiëne m.b.v. een dagelijkse mondverzorgingsroutine wordt men aangeraden de basisregels m.b.t. mondmaskers, social distancing, en het regelmatig wassen van de handen nauwlettend te volgen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Er is momenteel geen uitsluitend bewijs dat aantoont dat mondverzorgingsproducten enig viruswerend effect uitoefenen of als symptoomverlichtend middel of remedie bij besmetting met het virus kunnen worden beschouwd. Bijkomstig onderzoek op virusverlagende toepassingen in speeksel zal uitwijzen of deze al dan niet kunnen leiden tot een verminderd risico om het virus over te dragen. Het coronavirus wordt immers voornamelijk verspreid via druppeltjes speeksel die uit de mond worden gedreven wanneer een besmette persoon praat, hoest of niest. Wel bekrachtigen deze resultaten het belang van het regelmatig poetsen van het gebit en het gebruik van mondwater voor het behoud van een goede mondgezondheid. Aanvullend onderzoek zal worden uitgevoerd om de specifieke oorzaak van dit virusverlagende effect te bepalen en om meer duidelijkheid te scheppen over het onderlinge verband.

8. In hoeverre zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek representatief voor wat er zich werkelijk in de mondholte voordoet?

M.b.v. doelgerichte laboratoriumtesten zal worden aangetoond of de geteste producten enig Coronavirus-neutraliserend effect teweegbrengen. Op basis van deze gegevens zal het onderzoek van Colgate-Palmolive verder uitgewerkt worden met testen uitgevoerd in de mondholte zelf om na te gaan of dit virusverlagende effect er in dezelfde mate plaatsvindt.

9. Hebben jullie ook onderzoek uitgevoerd op producten van concurrerende merken?

Er werd geen onderzoek gedaan op producten van concurrerende merken.

10. Hoor ik een mondmasker te dragen, ook al poets ik mijn gebit en/of spoel ik de mond met mondwater?

Ja. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten raden het gebruik van een mondmasker aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het Corovirus te voorkomen, is om de richtlijnen en basisregels, zoals het dragen van een mondmasker, social distancing en het regelmatig wassen van de handen, nauwgezet te volgen.

11. Heeft het poetsen van het gebit of het gebruik van mondwater enig invloed op het aantal antistoffen (of antilichamen) dat het lichaam aanmaakt?

Neen. Het poetsen van het gebit of het gebruik van mondwater is niet van invloed op de aanmaak van antistoffen (of antilichamen).

 

Vragen m.b.t. tandpasta

 

12. Brengt elk soort tandpasta een virusneutraliserend effect teweeg?

De effectiviteit van dit neutraliserende effect op het Coronavirus werd onderzocht op basis van een selectie zink-, tin- of aminefluoridebevattende tandpastaformules. Overige soorten tandpasta die niet over deze bestanddelen beschikken, werden niet in ons onderzoek opgenomen.

13. Brengt het poetsen van het gebit enig virusverlagend effect teweeg in de mondholte?

Al zijn de laboratoriumresultaten van ons onderzoek op SARS-CoV-2 veelbelovend, kunnen we ons bij gebrek aan klinische studies hieromtrent vooralsnog niet uitspreken. Momenteel wordt er klinisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het gebruik van bepaalde tandpastaformules al dan niet leidt tot een tijdelijk virusverlagend effect in de mondholte van diegenen die positief testten op COVID-19.

14. Hoe lang houdt het Coronavirus-verlagende effect van deze geteste tandpasta's juist aan in de mondholte?

Momenteel wordt achterhaald of de uit laboratoriumonderzoek gebleken neutralisering van het Coronavirus ook werkelijk optreedt in de mondholte van patiënten.

 

Mondwater of mondspray:

 

15. Brengt elk soort mondwater of mondspray een Coronavirus-neutraliserend effect teweeg?

De effectiviteit van dit neutraliserende effect op het Coronavirus werd nader onderzocht op basis van een selectie formules van mondwater en mondspray, samengesteld uit 0,075% CPC, 1,5% waterstofperoxide, 0,12% chloorhexidine, of tinfluoride/aminefluoride. Overige soorten mondwater en mondsprays die niet over deze bestanddelen beschikken, werden niet in ons onderzoek opgenomen.

16. Brengt elk soort mondwater of mondspray een tijdelijk virusverlagend effect teweeg in de mondholte?

Onderzoek werd gedaan naar formules met (1) 1,5% waterstofperoxide, (2) 0,12% chloorhexidine, en (3) 0,075% CPC én 0,28% zink, en uit de resultaten konden we tot onze grote tevredenheid afleiden dat deze formules effectief een tijdelijk virusverlagend effect in de mondholte kenden. Er werd geen onderzoek gedaan op overige producten.

17. Werkt chloorhexidine (CHX) 0,12% en 0,2% net zo effectief als waterstofperoxide?

Een efficiëntievergelijkend onderzoek tussen de producten onderling maakte geen onderdeel uit van deze laboratoriumstudie. De bedoeling was om te testen hoe effectief de twee producten het Coronavirus neutraliseren.

18. In welke mate brengt het gebruik van mondwater of -spray een virusverlagend effect teweeg in de mondholte?

Uit laboratoriumtests bleek dat het aantal Coronavirusdeeltjes met 99,9% werd geneutraliseerd als gevolg van het gebruik van cetylpyridiniumchloridebevattend mondwater. Dit effect kende een duurtijd tussen 30 en 60 minuten. Een klinisch onderzoek naar de duurtijd van dit neutraliserende effect werd uitgevoerd opdat er kon achterhaald worden of deze al dan niet van tijdelijke duur was. De resultaten bevestigden dat het gaat om een tijdelijk effect. Recente klinische tests, die werden uitgevoerd op specifieke formules voor mondwater, wezen uit dat het aangewezen gebruik van mondwater een instant virusverlagend effect uitoefende in de mondholte. Dit virusverlagende effect hield tussen de 30 en 60 minuten aan. De aanzienlijkste daling vond vlak na de mondspoeling plaats.

19. Oefent mondwater een beschermende functie uit tegen COVID-19?

Hoewel een klinische studie uitwees dat het gebruik van bepaalde soorten mondwater een significant virusverlagend effect kende in de mondholte (na de mondspoeling hield dit effect tot 60 minuten lang aan), is er momenteel geen sluitend bewijs dat het gebruik van mondwater of mondsprays enige bescherming biedt wat de vatbaarheid of de overdracht van het Coronavirus betreft. De resultaten bekrachtigen echter wel dat het regelmatig spoelen van de mondholte een belangrijke rol speelt in het behoud van een goede mondgezondheid. Tandartsen raden het gebruik van mondwater aan als onderdeel van de dagelijkse mondverzorgingsroutine.

Dit artikel is bedoeld om begrip van en kennis over algemene thema's in verband met mondgezondheid te bevorderen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw tandarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.